VĂN HOÁ CỐT LÕI

Từ những ngày đầu thành lập, không kể lúc khó khăn hay khi thuận lợi, người CT Group luôn luôn SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG, như một công việc bình thường hàng ngày. Điều này đã trở thành văn hoá cốt lõi mang tính BỀN VỮNG, XUYÊN SUỐT và là KIM CHỈ NAM trong suốt quá trình hoạt động của Tập đoàn.

VĂN HOÁ KINH DOANH

Sản phẩm mang lại lợi ích hài hòa cho cá nhân và doanh nghiệp
Sản phẩm có giá trị thật cho xã hội
Sản phẩm có uy tín, chất lượng cao với giá cả luôn hợp lý.
Văn hóa COC – lấy khách hàng làm trọng tâm

VĂN HOÁ HỌC TẬP

Tập đoàn khuyến khích sự học hỏi liên tục trong tổ chức, khuyến khích mỗi cá nhân cần đặt cao sự cần thiết của việc liên tục phát triển bản thân.
CT GRoup đã xây dựng 1 Trung tâm Đào tạo với 3 phòng chức năng chuyên nghiệp nhằm cung cấp những khoá học tốt nhất cho CBNV: Đào tạo Hội nhập, Đào tạo Kiến thức sản phẩm, Đào tạo về kĩ năng mềm (để nâng cao hiệu quả hoạt động), Đào tạo nâng cao về chuyên môn.

VĂN HOÁ ỨNG XỬ

Lễ – Nghĩa – Nhân – Trí – Tín
CT Group mong muốn tạo nên một xã hội thu nhỏ công bằng, tốt đẹp, thịnh vượng, chăm sóc đời sống vật chất – tinh thần cho các thành viên hiện tại cũng như các thế hệ tương lai của CT Group. Đây cũng là Tập đoàn đầu tiên phát triển một cộng đồng thu nhỏ hướng đến tuân theo các giá trị Ngũ Thường: Lễ, Nghĩa, Nhân, Trí, Tín (có sự điều chỉnh từ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín).

Tại CT Group - Một người bình thường cũng có thể sống cuộc đời vĩ đại