Việc làm nổi bật
Xây Dựng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kế Toán - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Hành Chính - Nhân Sự - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Pháp Lý - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Pháp Lý - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Xây Dựng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Xây Dựng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Xây Dựng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Xây Dựng - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kinh Doanh Bất Động Sản - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Tìm việc

Kế Toán

2

Kinh Doanh Bất Động Sản

3

Xây dựng

9

Bán lẻ

0

Ẩm thực - Giải trí

0

Đầu Tư - Tài Chính

3

C.T Group

Thúc đẩy thành công - Định tầm giá trị
C.T Group – Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với 36 công ty thành viên, hoạt động trong 6 lĩnh vực tiềm năng liên kết vững chắc. C.T Group - Môi trường nhân ái cùng rất nhiều cơ hội phát triển và sự đãi ngộ lâu dài, vượt bậc, chờ đón những cộng sự tài năng, tâm huyết và nhiều hoài bão – Hãy cùng C.T Group làm nên những kỳ tích.

Chương trình đào tạo

Hình thức đào tạo có thể trong nước và ngoài nước. Mức trợ cấp bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí, chi phí khác trong quá trình đào tạo, ăn ở, đi lại theo kế hoạch từng khóa học và hoàn cảnh cụ thể.

Chế độ bảo hiểm

Trong vài trường hợp đặc biệt, Tập đoàn có thể duyệt thực hiện thêm một số hình thức bảo hiểm khác như bảo hiểm tai nạn 24/24 nhằm thể hiện sự đãi ngộ của Tập đoàn đối với CBNV.

Trợ cấp kết hôn

Bản thân nhân viên kết hôn được mừng: 5.000.000 đồng/trường hợp. Nhân viên làm việc tại Tập đoàn kết hôn với nhau được mừng: 10.000.000 đồng/trường hợp.

Chương trình đào tạo

Hình thức đào tạo có thể trong nước và ngoài nước. Mức trợ cấp bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí, chi phí khác trong quá trình đào tạo, ăn ở, đi lại theo kế hoạch từng khóa học và hoàn cảnh cụ thể.

Chế độ bảo hiểm

Trong vài trường hợp đặc biệt, Tập đoàn có thể duyệt thực hiện thêm một số hình thức bảo hiểm khác như bảo hiểm tai nạn 24/24 nhằm thể hiện sự đãi ngộ của Tập đoàn đối với CBNV.

Trợ cấp kết hôn

Bản thân nhân viên kết hôn được mừng: 5.000.000 đồng/trường hợp. Nhân viên làm việc tại Tập đoàn kết hôn với nhau được mừng: 10.000.000 đồng/trường hợp.
Nguyễn Trúc Ân:
Tại C.T Group: Bạn luôn là một phần của thành công chung
"Bạn biết đấy, một môi trường làm việc tốt là nơi luôn đề cao vai trò và giá trị của từng nhân viên trong công ty. Khi những đóng góp của bạn được đồng nghiệp và người lãnh đạo ghi nhận, đó là động lực tốt để bạn ở lại lâu dài và tiếp tục phấn đấu. Nói theo cách khác, một môi trường làm việc tốt sẽ là mảnh vườn màu mỡ để nuôi dưỡng những tài năng phát triển, ở C.T Group, tôi hoàn toàn tự tin khi cảm nhận được mình chính là một phần của công ty. Tôi tự tin thể hiện và những nỗ lực đó luôn được tưởng thưởng xứng đáng."