Việc làm nổi bật
Kinh Doanh Bất Động Sản - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kinh Doanh Bất Động Sản - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kế Toán - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Đầu Tư - Tài Chính - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Đầu Tư - Tài Chính - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Đầu Tư - Tài Chính - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kinh Doanh Bất Động Sản - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Pháp Lý - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Kinh Doanh Bất Động Sản - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Pháp Lý - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Tìm việc

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
TẠI CT GROUP

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế tại CT Group là nơi đội ngũ CBNV tự chủ được tự do sáng tạo và không ngừng được tạo điều kiện thông qua các chương trình đào tạo trong và ngoài nước nhằm huấn luyện kỹ năng và kiến thức để phát triển hoàn thiện bản thân.

VĂN HÓA KỶ LUẬT

Ở CT Group tính kỷ luật luôn được tuân thủ nghiêm ngặt và môi trường làm việc thấm đẫm tinh thần của 12 chữ vàng “Văn hóa - Công nghệ - Tốc độ - Toàn Cầu - Khác biệt - West Point” - chiến lược phát triển của Tập đoàn CT Group. Chỉ cần có đủ đam mê và quyết tâm, bạn sẽ tạo nên những dấu ấn cá nhân trong hành trình phát triển chung của Tập đoàn.

TƯỞNG THƯỞNG XỨNG ĐÁNG

Mọi sự nỗ lực và cống hiến tại CT Group đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Chính sách “thưởng không giới hạn” đã được áp dụng cho rất nhiều CBNV có những sáng kiến đóng góp tích cực cho công việc hoặc góp phần cải thiện hệ thống… Đặc biệt, chế độ phúc lợi và đãi ngộ CBNV năm sau luôn cao hơn năm trước.