Trưởng ca Kỹ thuật Tòa nhà

Vị trí tuyển dụng:
Hành Chính - Nhân Sự
Số lượng:
1
Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Mã số:
TD-63
Trạng thái:
Hết tuyển

Nhiệm vụ chính

 • Tìm hiểu, khảo sát & nắm bắt các hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà.
 • Tham gia quá trình T&C các hệ thống kỹ thuật cùng với BQLTN và nhà thầu thi công lắp đặt liên quan.
 • Nắm rõ danh mục quản lý các hệ thống kỹ thuật Tòa nhà.
 • Tham khảo và góp ý các hồ sơ hệ thống kỹ thuật trước khi tiếp nhận để quản lý- vận hành hệ thống.
 • Quản lý, phân công công việc cho nhân viên kỹ thuật.
 • Nắm bắt quy trình quản lý thi công TTNT và các quy định thi công TTNT.
 • Nắm bắt các bản vẽ thiết kế cơ sở của từng căn hộ(Bản vẽ As-built) làm cơ sở xem xét/ phê duyệt bản vẽ
 • thiết kế TTNT căn hộ của Chủ hộ.
 • Góp phần xây dựng quy trình và quy định việc kiểm tra/giám sát thi công TTNT tại các căn hộ cho nhân
 • viên.
 • Lên kế hoạch đào tạo/huấn luyện nhân viên trong bộ phận.
 • Đảm bảo vận hành hệ thống kỹ thuật an toàn hiệu quả trong ca trực.
 • Giám sát nhà thầu đảm bảo an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường.

Yêu cầu

 • Nam độ tuổi 25-35 tuổi
 • Trình độ-Bằng cấp: Trung Cấp-Cao đẳng. Ưu tiên Cao đẳng.
 • Kỹ năng : Chuyên ngành Kỹ thuật- bảo trì tại tòa nhà/chung cư
 • Kinh nghiệm : Kinh nghiệm 2 năm làm giám sát/tổ trưởng kỹ thuật- bảo trì tại tòa nhà/chung cư.

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhấn vào button "ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN" để nộp CV, hoặc liên hệ:

Tòa nhà C.T Plaza

Tòa nhà Léman – 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Hotline:

0911807670 – Line 222

Email:

recruit@ctgroupvietnam.com

C.T Group - Tuyển Dụng trên: