Trưởng ca kỹ thuật tòa nhà

Vị trí tuyển dụng:
Hành Chính - Nhân Sự
Số lượng:
1
Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Mã số:
TD-52
Trạng thái:
Hết tuyển

Nhiệm vụ chính

I. TRÁCH NHIỆM

1. Tìm hiểu, khảo sát & nắm bắt các hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà.

2. Tham gia quá trình T&C các hệ thống kỹ thuật cùng với BQLTN và nhà thầu thi công lắp đặt liên quan.

3. Nắm rõ danh mục quản lý các hệ thống kỹ thuật Tòa nhà.

4. Tham khảo và góp ý các hồ sơ hệ thống kỹ thuật trước khi tiếp nhận để quản lý- vận hành hệ thống.

5. Quản lý, phân công công việc cho nhân viên kỹ thuật.

6. Nắm bắt quy trình quản lý thi công TTNT và các quy định thi công TTNT.

7. Nắm bắt các bản vẽ thiết kế cơ sở của từng căn hộ(Bản vẽ As-built) làm cơ sở xem xét/ phê duyệt bản vẽ

thiết kế TTNT căn hộ của Chủ hộ.

8. Góp phần xây dựng quy trình và quy định việc kiểm tra/giám sát thi công TTNT tại các căn hộ cho nhân

viên.

9. Lên kế hoạch đào tạo/huấn luyện nhân viên trong bộ phận.

10. Đảm bảo vận hành hệ thống kỹ thuật an toàn hiệu quả trong ca trực.

11. Giám sát nhà thầu đảm bảo an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường.

II. THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

1. Báo cáo công việc hằng ngày cho Kỹ sư trưởng.

III.QUYỀN HẠN

1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án/sản phẩm của tập đoàn

2. Đề xuất các ý tưởng, biện pháp cải tiến liên quan đến công việc

IV. THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Thời gian làm việc là 8g/ngày trong các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và nửa ngày Thứ Bảy; Hoặc teho

sự sắp xếp của Kỹ sư trưởng

2. Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động.

Yêu cầu

V. TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

1. Nam độ tuổi 25-35 tuổi

2. Trình độ-Bằng cấp: Trung Cấp-Cao đẳng. Ưu tiên Cao đẳng.

3. Kỹ năng : Chuyên ngành Kỹ thuật- bảo trì tại tòa nhà/chung cư

4. Kinh nghiệm : Kinh nghiệm 2 năm làm giám sát/tổ trưởng kỹ thuật- bảo trì tại tòa nhà/chung cư.

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhấn vào button "ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN" để nộp CV, hoặc liên hệ:

Tòa nhà C.T Plaza

Tòa nhà Léman – 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Hotline:

0911807670 – Line 222

Email:

recruit@ctgroupvietnam.com

C.T Group - Tuyển Dụng trên: