Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Vị trí tuyển dụng:
Hành Chính - Nhân Sự
Số lượng:
1
Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Mã số:
TD-51
Trạng thái:
Hết tuyển

Nhiệm vụ chính

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Bảo trì, sửa chữa trang thiết bị trong Tòa Nhà

2. Vận hành hệ thống điện, điều hòa, bớm chữa cháy và các hệ thống khác, đảm bảo đúng quy trình kỹ

thuật và an toàn

3. Checklist các thông số kỹ thuật, hệ thống Tòa Nhà ngăn ngừa sự cố, hư hỏng

4. Ghi chỉ số điện, nước

5. Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

II. THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

1. Báo cáo công việc hằng ngày cho Trưởng ca kỹ thuật.

III.QUYỀN HẠN

1. Được quyền thu thập thông tin và chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả thông tin xử lý hệ thống liên quan đến

công việc

2. Phối hợp với phòng, ban liên quan để công việc đạt hiệu quả cao nhât.

IV. THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Thời gian làm việc xoay ca ,cụ thể: Ca A: 6h00-14h00, Ca B : 14h00-22h00, Ca C 22h00-6h00. Có phụ cấp

ca khuya và phụ cấp thêm 1 công cơm đối với ca khuya

2. Hưởng chính sách phép năm theo quy định của Luật lao động.

3. Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, CSPL và thỏa thuận khác.

Yêu cầu

IV. TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các trường có chuyên ngành liên quan.

2. Ưu tiên : kinh nghiệm bảo trì tòa nhà ca tầng. Không có kinh nghiệm có thể đào tạo.

3. Khả năng Học hỏi nhanh, hoà đồng, tích cực, làm việc chăm chỉ cẩn thận.

4. Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

5. Đáng tin cậy và hiệu quả.

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhấn vào button "ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN" để nộp CV, hoặc liên hệ:

Tòa nhà C.T Plaza

Tòa nhà Léman – 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Hotline:

0911807670 – Line 222

Email:

recruit@ctgroupvietnam.com

C.T Group - Tuyển Dụng trên: