Đây là lĩnh vực rất có tiềm năng do Tập đoàn C.T Group sở hữu nhiều dự án và có nhiều mối quan hệ tốt với các Tập đoàn lớn khác cũng như với Chính quyền.

Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng giao thông và nước C.T (CTIW) là một thành viên mới của Tập đoàn C.T Group đang tiến những bước vững chắc trong việc phát triển hạ tầng T.P HCM và các tỉnh thành tại Việt Nam.