ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư tài chính cũng là lĩnh vực nhiều tiềm năng của CT Group. Không chỉ hỗ trợ đắc lực trong công tác nguồn vốn cho Tập đoàn và đưa thương hiệu CT Group vươn xa hơn hơn mà còn mở cánh cửa mới cho Tập đoàn tham gia tích cực vào quá trình Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tham gia đầu tư vào ngành Tài chính Ngân hàng. 

CT Group chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính, dịch vụ tư vấn quản trị, phân tích kinh tế - thị trường cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn, trong nước và quốc tế. Đúng như tên gọi, "kết nối" chính là phương châm hành động của CT Group, góp phần gia tăng hiệu quả tài chính - đầu tư nội tại của từng thực thể đối tác của CT Group. Sứ mạng của CT Group không gì khác hơn là giúp cho khách hàng của mình khơi dậy, khai thác và phát huy những thế mạnh tiềm tàng, kết nối cung và cầu, vốn và dự án, các khoản đầu tư và khả năng sinh lợi, công nghệ quản lý và nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm hỗ tương giữa các bên, vượt ra khỏi biên giới công ty, Tập đoàn hay lãnh thổ. Để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc, đội ngũ chuyên viên CT Group xác định cho đơn vị mình một khẩu hiệu hành động rõ ràng và ngắn gọn gồm 8 chữ: 

"Nhanh nhạy - Kiên trì - Xác tín - Khả thi"

 • Đầu tư chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết tại thị trường trong nước và nước ngoài 
 • Thực hiện các hoạt động đầu tư góp vốn và liên doanh vào các doanh nghiệp có tiềm năng và các dự án có hiệu quả 
 • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Nhận ủy thác đầu tư; Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp 
 • Bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO), phát hành riêng (Private Placement), phát hành thêm cổ phiếu. 
 • Thực hiện các dịch vụ tài chính quốc tế về trái phiếu, quỹ tín thác: quỹ tín thác bất động sản, vay phát triển tài sản (Property Development Loan), vay đầu tư (Investment Loan), chứng khoán đảm bảo bằng tài sản (Asset Backed Security), chứng khoán hóa (Recuritization), vay hợp vốn (syndicated loan), phát hành trái phiếu (bonds), trao đổi tỷ suất ngoại hối (Rates and FX), trái phiếu chuyển đổi (convertible bond), vốn góp cá nhân (private equity).
 • Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước 
 • Tư vấn phát hành chứng khoán, tư vấn về cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp. 
 • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp.
 • Tư vấn chiến lược truyền thông, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử và thông tin thị trường.
 • Thực hiện chức năng xúc tiến và cầu nối cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, môi giới, xúc tiến thương mại.
 • Dịch vụ nghiên cứu phân tích thị trường, dịch vụ quan hệ công chúng.
 • Dịch vụ quản lý dự án 
 • Ngoài ra, một số nghiệp vụ như: Tư vấn niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán nước ngoài, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư... sẽ được công ty triển khai thực hiện sau khi được cơ quan quản lý cấp phép theo quy định