XÂY DỰNG

Với chiến lược phát triển đi vào chiều sâu, CT Group tập trung phát triển, xây dựng các thành phố vệ tinh và thành phố giao thông. Sản phẩm của CT Group hiện diện đầy đủ ở các loại hình Bất động sản như: Bất động sản nhà ở, Bất động sản nghỉ dưỡng, Bất động sản Văn phòng, Bất động sản hậu cần… mỗi loại hình đều có sản phẩm điển hình. CT Group đồng thời phát triển các sản phẩm bất động sản tại đầy đủ các phân khúc từ cao cấp, trung cấp đến giá rẻ. 

Đặc biệt, CT Group đã và đang triển khai các siêu đô thị được xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật,… trong đó, các yếu tố về quy hoạch, mật độ xây dựng, kết nối giao thông, tiện ích cảnh quan môi trường được chúng tôi tính toán rất kỹ càng.