TẬP ĐOÀN C.T GROUP VINH DỰ ĐẠT TOP 10 NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC “NHÂN VIÊN NỘI BỘ YÊU MẾN VÀ BÌNH CHỌN NHIỀU NHẤT”

28/04/2020, 08:38 SA

 

Khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2019” do CareerBuilder Việt Nam thực hiện với sự bảo trợ phương pháp luận của công ty nghiên cứu thị trường InsightAsia và đơn vị tư vấn công ty Amco Việt Nam được khởi động từ ngày 24/12/2019 dến 24/01/2020, thu hút 18.588 đáp viên trên toàn quốc tham gia trả lời các câu hỏi trong khảo sát cũng như lựa chọn ra những nhà tuyển dụng được yêu thích nhất trong năm 2019.

Theo kết quả vừa được CareerBuilder Việt Nam công bố, Tập đoàn C.T Group tự hào đạt Top 10 hạng mục “Nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu mến và bình chọn nhiều nhất”.

C.T Group với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Tại C.T Group con người là yếu tố được quan tâm hàng đầu

Các chương trình Caravan đặc biệt để rèn luyện sức bền và tinh thần đồng đội,

khả năng vượt lên chính mình

Đây là kết quả minh chứng cho những bước nhảy vọt về thương hiệu của C.T Group trong hành trình phấn đấu trở thành môi trường việc tốt nhất Việt Nam. Có thể thấy môi trường làm việc tại C.T Group, với những nỗ lực cho sự phát triển nhân sự tốt nhất, văn hóa làm việc khuyến khích sự cống hiến và tưởng thưởng xứng đáng cùng chính sách phúc lợi chăm sóc toàn diện cho nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thực sự tỏa sáng và đang trở thành thương hiệu tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.

#CTGROUP

#Môi_trường_làm_việc_đáng_mơ_ước